Regulamin konkursu (Typuj i Wygrywaj)

| Projekt bez nazwy - 2024-06-10T145620548

Regulamin konkursu (Typuj i Wygrywaj)

organizowanego przez firmę ARPEX

 

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma ARPEX z siedzibą w Narbutta 24/18. 02-541 Warszawa, NIP: 5210326727
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Konkurs trwa od 10.06.2024r do 16.06.2024r do godziny 15:00
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 17.06.2024 roku za pośrednictwem portalu Facebook
7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/bankietowo/?locale=pl_PL
8. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Bankietowo oraz krzeslaonline.pl

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na:
a) udostępnieniu postu konkursowego na swoim profilu na mediach społecznościowych.
b) Polubieniu lub zaobserwowaniu fanpage Bankietowo
c) W komentarzu pod postem konkursowym należy podać typowany wynik meczu Polska vs Holandia, który odbędzie się 16 czerwca 2024 roku. Wynik musi być podany w formacie „Polska X — X Holandia”

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
12. W konkursie zostanie jeden zwycięzca.
13. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza poda prawidłowy wynik meczu.
14. Zwycięzcą Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook oraz poprzez post, który zostanie opublikowany w mediach społecznościowych.
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę, brały udziału w konkursie.

Nagroda
17. Nagrodą w konkursie jest voucher na zakupy, który wykorzystać będzie można na stronie bankietowo.pl lub w sklepie bankietowo (adres: 96-515 Młodzieszyn, Ul. Gnatowicka 47)
18. Nagrodę można odebrać online.
19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 20.06, po tym czasie Nagroda traci ważność.
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: adres mailowy Organizatora: kinga@bankietowo.pl.
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku — tytuł konkursu).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest ARPEX z siedzibą w Narbutta 24/18. 02-541 Warszawa, NIP: 5210326727

27. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Bankietowo
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2.  Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
  3.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage bankietowo.
  4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

Powodzenia

| bankietowo_pl_logo_crop-07